P1 Diarium


P1 Diarium


Ett modernt diariesystem för diarieföring

P1 Diarium har funnits under många år och är väl beprövat och uppskattat både av stiftelser och statliga myndigheter. Det är ett program för att hantera och diarieföra ärenden med tillhörande skriftväxlingar och dokument. Det fungerar både på Pc och Mac och kan köras av såväl enanvändare som i nätverk. P1 Diarium är ett diarieprogram i det mindre formatet som räcker till mycket väl för de flesta organisationer.

Under 2011 har P1 Diarium fått en rejäl ansiktslyftning och både vidareutvecklats och moderniserats för att nu även klara av hantering av digitala dokument och helt e-postbaserade ärenden och skriftväxlingar. Även möjlighet för respondenter att följa sina ärenden via webben går nu att få.

Diariekort P1 Diarium

Alla ärenden i P1 Diarium förses med både dossiénummer och diarienummer och kan hanteras av olika handläggare. Ärenden kan bevakas med påminnelser. I P1 Diarium är det mycket enkelt att t ex söka fram de ärenden som är pågående, de som är sena, vilka som är oavslutade, kunna hitta de som tillhör just dig och kunna avsluta och låsa ärenden. Lättheten att skriva och söka i programmet är mycket omtyckt av programmets handläggare.

Ärendelista P1 Diarium


 

Utskrifter
Kan ske på papper eller som PDF
Diarielista - lista över ärenden per enhet
Balanslista - ärendebalans
Länslista - geografisk fördelning över ärenden
Handläggarlista - sammanfattning fördelning av ärenden per handläggare
Handläggarrapport - ärenden per handläggare mer detaljerat
Aktkappa - aktkappa på aktuellt ärende
Diariekort - aktuellt ärende med skriftväxlinig

Utskriftsval P1 Diarium

P1 Diarium är mycket prisvärt diariesystem jämfört med andra stora omfattande program. Med P1 Diarium får ni ett diariesystem som är mycket lätt att använda och hantera.

P1 Diarium används idag av ett tiotal organisationer. Bland andra Nordiska museet, Kungliga Musikhögskolan, Institutet för Språk & Folkminnen och Centrala etikprövningsnämnden.

Vill du veta mer om någon av våra program eller tjänster?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig. * = Obligatorisk uppgift