P1 Diarium


P1 Diarium


Ett modernt diariesystem för diarieföring

P1 Diarium har funnits under många år och är väl beprövat och uppskattat både av stiftelser och statliga myndigheter. Det är ett program för att hantera och diarieföra ärenden med tillhörande skriftväxlingar och dokument. Det fungerar både på Pc och Mac och kan köras av såväl enanvändare som i nätverk. P1 Diarium är ett diarieprogram i det mindre formatet som räcker till mycket väl för de flesta organisationer.

Under 2011 har P1 Diarium fått en rejäl ansiktslyftning och både vidareutvecklats och moderniserats för att nu även klara av hantering av digitala dokument och helt e-postbaserade ärenden och skriftväxlingar. Även möjlighet för respondenter att följa sina ärenden via webben går nu att få.

Diariekort P1 Diarium

Läs mer om P1 Diarium här

Vill du veta mer om någon av våra program eller tjänster?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig. * = Obligatorisk uppgift