Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation


2015-08-24 kl 20.00 Planerat driftsstopp på ett flertal servrar p.g.a. underhåll.
2015-08-24 kl 21.00 Planerat driftsstopp på en av våra servrar p.g.a. flytt till ny hårdvara.
 

Vi har varje måndag mellan klockan 20-22 ett planerat driftstopp för underhållsarbete. Detta gäller våra hostade kunder.