Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation


2014-08-13
17.10 Normal drift återställd. Beklagar störningen.
16.45 Tillfällig driftsstörning på en av våra FileMakerservrar. Normal drift om några minuter.

 


 

Vi har varje måndag mellan klockan 20-22 ett planerat driftstopp för underhållsarbete. Detta gäller våra hostade kunder.