Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation

2016-01-28 11.55
Server omstartad, alla datbaser uppe igen.

2016-01-28 11.10
Driftstörning omstart av server pågår.


Vi har varje måndag mellan klockan 20-22 ett planerat driftstopp för underhållsarbete. Detta gäller våra hostade kunder.