Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation


2014-04-23
12.45 driftstopp på en server hos driftleverantör pga av strömavbrott


Vi har varje måndag mellan klockan 20-22 ett planerat driftstopp för underhållsarbete. Detta gäller våra hostade kunder.