Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation


2015-05-27 15.25 Driftproblem på en server. Bekräftad normal drift 16.05.

Vi har varje måndag mellan klockan 20-22 ett planerat driftstopp för underhållsarbete. Detta gäller våra hostade kunder.