Driftinformation

Driftsinfo om PositionEtts FileMaker-servrarDriftinformation

2015-01-19
20.00 Planerat underhåll enligt nedan på några av våra servrar.


Vi har varje måndag mellan klockan 20-22 ett planerat driftstopp för underhållsarbete. Detta gäller våra hostade kunder.